Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Cemile Solak, Jeoloji Altın Çekiç Araştırma/Makale Ödülü’nün Sahibi Oldu

slide background

Meü

slide background

MeüTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından her yıl jeoloji biliminin gelişmesi, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren araştırma/makale sahibi oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda sahiplerini buldu.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cemile Solak da Palaeontopraphica, Abteilung A: Palaeozoology-Stratigraphy’de yayınlanan “Remarks on someorbitolinid foraminifera from the Urgonian-type upper Aptian limestones of the Geyik Dağı area, Central Taurides, Turkey” başlıklı makalesi ile Altın Çekiç Araştırma/Makale Ödülü’nün sahibi oldu.

Çalışmasıyla ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Solak, “Çalışma, günümüzden 145 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Kretase döneminde oluşmuş karbonat kayalarının, kat bazında ayrıntılı yaşlandırılmasını sağlayan stratigrafik olarak önemli bir foraminifer grubu olan orbitolin türleri ile ilgili. Çalışmada, Türkiye’de daha önce bilinmeyen indeks orbitolin türlerin varlığı zengin görsel kanıtlarla belgelenmiş ve bu konudaki uluslararası öncel çalışmalar, elde edilen yeni veriler ışığında eleştirel yaklaşımlarla sentezlenmiştir. Bu araştırma makalesi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışan araştırmacıların yararlanabileceği mikropaleontoloji ve biyostratigrafi alanlarına çok önemli katkılar sunuldu. Bu nedenle de iyi etki faktörlü, Q1 çeyreğinde yer alan dergide de çalışma yayınlandı.” dedi.

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü


  • 2023-06-08 16:46:21
  • 1198