Mevbank Lebib Yalkın Veritabanı Aboneliği


 Üniversitemiz MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanına abone olmuştur.

 Lebib Yalkın tarafından 68 yıllık tecrübe ve en son teknolojinin imkanlarıyla geliştirilen MEVBANK Veritabanı, hukuki araştırmalar için en güncel İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman Makalelerini içerir. MEVBANK Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler,  tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır.    Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanımızdan ulaşabilirsiniz.


https://mevbank.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/mersinuniversitesi
  • 2023-01-17 15:18:18
  • 875