İsam Veritabanı


Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı:

Başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat makaleleri ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 113.700 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 92.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu veri tabanımızın “metin içeriğinde arama” ( http://icerik.isam.org.tr/ ) özelliği vardır.
http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

 

İlahiyat Makaleler Veri Tabanı:

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda  80.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan  75.000 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu veri tabanımızın “metin içeriğinde arama” ( http://icerik.isam.org.tr/ ) özelliği vardır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı:

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile nevsalleri kapsamaktadır. Veri tabanında şu an itibariyle 669 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

http://isamveri.org/?url=salname

 

Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı:

Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 37.033 makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

 

Dokümantasyon Veri Tabanı:

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

 

Risaleler Veri Tabanı:

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 4407 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmektedir.

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

 

Ayrıca İSAM Kütüphane Kataloğu ve diğer veri tabanlarımıza erişim için: www.isam.org.tr

  • 2023-01-03 09:45:02
  • 2532