Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Türkiye Atıf Dizini Veritabanına Abonelik Sağlanmıştır.

slide background

Meü
    Üniversitemiz kütüphanesi ulusal sağlık bilimleri dergilerini bir araya getiren Türkiye Atıf Dizini veri tabanına üyelik sağlamıştır.

 

Türkiye Atıf Dizini Veri tabanı;

 -Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetlerini kapsamaktadır. 

-Kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

 

Erisim adresi: http://www.atifdizini.com/default/tr-index.html

Tüm dergi listesi (374 dergi): http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html

Kayit adresi: http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp

 

Erişim İçin;

Üniversite içinden, her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak “http://www.atifdizini.com/search/tr-index.html?s=tıp”  linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

Bu kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile her zaman kurum içi / kurum dışı erişim sağlanabilmektedir.


  • 2017-01-12 14:28:43
  • 4766